Yukarı
Çık

DRM Enerji Depolama Sistemleri

Paylaş

400 kVA - 1000 MVA

400 kVA - 1000 MVA

Özel Güç Çözümleri

DRM Enerji Depolama Sistemleri

3:3

Faz-Phase

400 kVA - 1 MVA

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

  • Modüler, Esnek ve Ölçeklendirilebilir (xx MVA’ e kadar) Hepsi Bir Arada - Konteynere Entegre Edilmiş Mobil Sistem Çift Yönlü Dönüştürücü Ultra Yüksek Verimlilik Akıllı Enerji Yönetimi Çoklu Şebeke Desteği (Frekans/Gerilim Düzeltme,Tepe Talep Traşlama,Yük Kaydırma) Farklı Akü Teknolojileri ile Uyumlu
AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ İÇİN YENİLİKÇİ ENERJİ DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ
Günümüzde dünyadaki enerji ihtiyacının büyük bir bölümü kömür, doğal gaz ve petrol gibi
konvansiyonel enerji kaynakları kullanılarak karşılanmaktadır. Konvansiyonel yakıtların kullanılması ise, sera gazı salınımının önemli oranda artmasına ve küresel ısınma gibi bütün dünyayı etkileyen önemli sonuçlara neden olmaktadır.

Güneş ve rüzgar tabanlı yenilenebilir enerji sistemleri, çevre dostu ve sürdürülebilir bir işletim sağlarlar.
Ancak yenilenebilir enerji kaynakları doğa koşullarına son derece bağımlı durumdadır. Enerji üretimi sürekli değildir.

Bu kaynaklar ile üretilen enerji sezonluk, günlük ve hatta anlık olarak bile büyük değişimler gösterebilmektedir. Bu durum da üretilen enerjinin genel enerji talebi ile tam olarak örtüşmemesine neden olmaktadır.

İşte bu dengesizliği ortadan kaldırabilmek için;

Makelsan, 

enerji temini ve talebi arasında doğabilecek farkı gidermek, enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, şebeke güvenliğinin arttırılması , iletim/dağıtım problemlerinin ve maliyetlerinin minimize edilmesi amacıyla

KW'dan MW'a uzanan geniş bir Enerji Depolama Çözüm yelpazesi sunuyor.

Easy to install
Daha Verimli, Güvenli Şebekeler

Şebekelerin çok daha etkin yönetilmesine yardım eder. Şebeke için daha verimli, daha güvenilir ve daha ekonomik işletme imkanı sağlar.
Easy to install
Akıllı Enerji Yönetimi ile Maliyet Azaltma

Meteorolojik şartlara bağlı belli zamanlarda ulaşılabilen enerjinin ihtiyaç duyulan zaman aralıklarında temin edilmesini sağlar. Böylece en ekonomik işletme şartları elde edilir. Enerji fiyatlarının düşük olduğu zamanlarda depolanıp, enerji fiyatlarının yüksek olduğu zamanlarda kullanılarak enerji maliyetleri azaltılır.
Easy to install
Temiz, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekler

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının değişken dalgalı güç çıkışını düzenler ve yaygın kullanımına imkan verir.
 
Easy to install
Güç kalitesini düzenler.

Üretim tarafındaki yenilenebilir enerji portfyünün belirsizliğini öngörülebilir kılar. Güç kalitesi düzenlemelerine yardımcı hizmetlerde bulunur.
Easy to install
Enerji Sürekliliği ve Tasarrufu Sağlar.

Tüketicilerin enerji sürekliliğinin geliştirilmesi ve tasarruf uygulamalarına imkan verir.
Easy to install
Kaynak ve Yük arasında Dengeleme

Talep tarafı yönetiminde aktif görev üstlenir. Kaynak ve yük arasında denge sağlanmasında görev üstlenir.
 
Kataloglar